Wijzigingen?

Gaat u verhuizen? Hebt u een andere verzekering afgesloten? Zijn er wijzigingen in uw gezinssamenstelling of heeft u een andere tandarts? Geef het tijdig aan ons door.

Als u gaat verhuizen is het belangrijk dat u de adreswijziging tijdig doorgeeft aan de praktijk, uw zorgverzekeraar en aan Fa-med. Daarmee voorkomt u onnodige rente- en incassokosten. Naast correcte adresgegevens is het van belang dat het polisnummer van uw verzekering en uw burgerservicenummer bij ons bekend zijn.

Wijzigingen doorgeven
Geef een adreswijziging telefonisch aan de praktijk door of gebruik hiervoor het contactformulier op de website. Voor het doorgeven van wijzigingen aan Fa-med verwijzen wij u graag naar hun website.