Tarieven

Tarieven 2019

De gebruikte brackets zijn de Damon zelfligerende brackets. Niet inbegrepen zijn aan de behandeling voorafgaande consulten, studiemodellen en röntgenonderzoek tijdens en na afloop van de behandeling.

Voor evaluatie van de voortgang van de behandeling kan tenminste 1x per jaar een overzichtsröntgenfoto worden gemaakt.

In verband met kwaliteitseisen wordt aan het einde van de behandeling het bereikte resultaat vastgelegd. Hiervoor zijn gebitsmodellen en 2 röntgenfoto´s noodzakelijk. de kosten zijn ongeveer € 178,64.

F121A – Eerste consult € 21,78
F122A – Vervolgconsult € 21,78
F123A – Controlebezoek € 13,65
F124A – Second opinion € 103,16
F125A – Maken gebitsmodellen voor patiënt of zorgverzekeraar € 16,71
F126A – Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan € 60,32
FF127A – Multidisciplinair consult (per 5 minuten) € 11,27

F151A – Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm) € 16,05
F152A – Occlusale opbeet röntgenfoto € 16,05
F155A – Vervaardiging orthopantomogram € 29,34
F156A – Beoordeling orthopantomogram € 17,20
F157A – Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 18,38
F158A – Beoordeling laterale schedelröntgenfoto € 51,31
F159A – Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 18,38
F160A – Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 51,31
F161A – Meerdimensionale kaakfoto € 137,55
F162A – Beoordeling meerdimensionale kaakfoto € 57,31

F411A – Plaatsen beugel categorie 1 (bijvoorbeeld plaatapparatuur) € 112,68
F421A – Plaatsen beugel categorie 2 (bijvoorbeeld headgear, palatal bar) € 117,86
F431A – Plaatsen beugel categorie 3 (bijvoorbeeld activator, activator/headgear) € 135,91
F441A – Plaatsen beugel categorie 4 (Hyrax, Herbst) € 144,80
F451A – Plaatsen beugel categorie 5 (vaste apparatuur 1 kaak) € 342,85

F461A – Plaatsen beugel categorie 6 (vaste apparatuur 2 kaken) € 557,27
F471A – Plaatsen beugel categorie 7 € 540,80
F481A – Plaatsen beugel categorie 8 € 422,09
F491A – Plaatsen beugel categorie 9 € 554,78
F492A – Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 € 93,86
F511A – Beugelconsult per maand categorie 1 € 28,53
F512A – Beugelconsult per maand categorie 2 € 28,53
F513A – Beugelconsult per maand categorie 3 € 28,53
F514A – Beugelconsult per maand categorie 4 € 28,53
F515A – Beugelconsult per maand categorie 5 € 32,60
F516A – Beugelconsult per maand categorie 6 € 40,75
F517A – Beugelconsult per maand categorie 7 € 40,75
F518A – Beugelconsult per maand categorie 8 € 48,90
F519A – Beugelconsult per maand categorie 9 € 61,13
F531A – Nacontrole per drie maanden beugel categorie 1 t/m 4 € 28,53
F521A – Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugelcategorie 1 t/m 9) € 28,53
F532A – Nacontrole per drie maanden beugel categorie 5|7|8 € 32,60
F533A – Nacontrole per drie maanden beugel categorie 6,9 € 40,75

F611A – Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur € 119,82
F612A – Plaatsen intermaxillaire correctieveren (bijvoorbeeld Forsus spring) € 117,86
F716A – Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur € 25,79
F721A – Trekken tand of kies € 42,98
F722A – Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant € 32,09
F723A – Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 80,73
F724A – Preventieve voorlichting en/of instructie € 12,85
F811A – Reparatie of vervanging van beugel € 28,32
F812A  – Herstel en plaatsen van retentie-apparatuur € 37,33
F813A – Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak € 37,33
F911A – Inkopen op uitkomst orthodontie € 2.318,04
TF612A – Techniekkosten intermaxillaire correctieveren (bijvoorbeeld Forsus spring) € 105,00
C76 – Afgifte gezondheidsverklaring € 15,40
F815A – Verwijderen spalk, per element € 5,73
TF125A – Techniekkosten maken gebitsmodellen € 14,50
F903A – Niets berekenen € 0,-

De vaste apparatuur is goed aangebracht. Tot aan 3 weken na plaatsing zijn reparatiekosten inbegrepen in het
beugelconsulten tarief. Na deze 3 weken zullen de extra kosten van reparaties zonder meer in rekening worden gebracht. Dit bedrag is minimaal € 26,15. Voorts zijn eventuele chirurgische ingrepen niet inbegrepen.

De facturering vindt plaats via FaMed en zij hanteren de Vedek betalingsvoorwaarden.