Verzekeraars

Over verzekeringen

Vergoeding verzekeraars

Alleen orthodontische behandelingen van zeer ernstige afwijkingen worden door de basiszorgverzekering volledig vergoed. Meestal hangen deze afwijkingen samen met aangeboren afwijkingen, zoals schisis (hazenlip). Deze vergoeding is bij de wet geregeld. De meeste patiënten komen hiervoor echter niet in aanmerking en zijn voor een vergoeding aangewezen op een eventueel vrijwillig afgesloten aanvullende verzekering.

Veel zorgverzekeraars bieden hiervoor een volledige of gedeeltelijke dekking. De vergoedingen van orthodontische behandelingen verschillen echter aanzienlijk per verzekeraar en per polis. Bovendien veranderen de premies, verzekeringsvoorwaarden en vergoedingen van zorgverzekeraars jaarlijks. Voor informatie over de huidige vergoeding van een orthodontische behandeling kunt u derhalve het beste de polisvoorwaarden raadplegen of contact met uw zorgverzekeraar opnemen.

Vergelijking vergoedingen
Op de volgende website kunt u duidelijke en transparante overzichten van vergoedingen van mondzorg en orthodontische behandelingen door alle aanvullende tandartsverzekeringen vinden: