orthopraktijk-capelle

Klachtenregeling

Ondanks onze patiëntvriendelijke werkwijze en de aandacht die uitgaat naar de best mogelijke zorg, kan het voorkomen dat je vindt dat je als patiënt verkeerd of onzorgvuldig bent geïnformeerd of behandeld. De behandelaar, in dit geval één van de werkzame orthodontisten bij Orthopraktijk Capelle, gaat graag met je in gesprek over eventuele verbeterpunten. Mocht je er samen niet uitkomen, dan kun je terecht bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

Wat te doen bij een klacht?

De meeste patiënten zijn tevreden over hun orthodontist en behandeltraject. Het kan altijd een keer gebeuren dat je vindt dat hij of zij je verkeerd of onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld. Praat erover met je orthodontist. Mocht je er samen niet uitkomen, dan kun je bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) terecht. We leggen graag uit wat we voor je kunnen betekenen.

Vraag om een verhelderend gesprek met de orthodontist. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. De orthodontist kan uitleggen waarom er op een bepaalde manier is gehandeld. Als je er samen niet uitkomt, kun je telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP, tel: 0900 20 25 012, €0,15 per minuut). Het TIP is opgericht door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). De TIP-medewerker luistert naar je verhaal en geeft advies.

Als je besluit de klacht per brief aan de KNMT voor te leggen, kun je gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling. Die regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. De KNMT kan vervolgens:

  1. Een bemiddelende rol spelen – voordeel van bemiddeling is, dat onder leiding van twee deskundigen van de Bemiddelingsraad wordt gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Indien nodig kan er een mondonderzoek plaatsvinden. Als de bemiddeling slaagt, wordt de uitkomst schriftelijk vastgelegd en is daarmee het probleem opgelost.
  2. Overgaan tot formele behandeling van de klacht, resulterend in een uitspraak – als bemiddeling niet op prijs wordt gesteld of als een bemiddelingspoging niet tot een bevredigende oplossing leidt, kun je de KNMT vragen om een formele behandeling door de Centrale Klachtencommissie. Beide partijen worden dan uitgenodigd voor een gesprek. Enige tijd later zullen beide partijen schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de uitspraak.

Meer informatie over de klachtenregeling kun je opvragen bij de KNMT. Dat kan schriftelijk via Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein. Voor een persoonlijk advies of informatie kun je contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), telefoon 0900 20 25 012 (€0,15 per minuut). Klik hier voor meer informatie en het klachtenformulier.

Sfeerfoto-beeldmerk-smal-Orthopraktijk-Capelle
Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten